Fondo ,,Baltasis balandis‘‘ literatų - prozininkų kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Jo tikslas – padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

Baltos paukštės nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė.

Jau trečią kartą organizuotas konkursas, rugsėjo 3 d. prozos kūrėjus sukvietė į Ustronę, į Juozo Tumo-Vaižganto muziejų-svirną. Atvykusius pasitiko muziejaus direktorius Audrius Daukša. Išsamus ir įdomus direktoriaus pasakojimas apie Vaižgantą, čia įrengtą knygų slėptuvę, knygnešių, kurių Lietuvoje buvo virš 6 tūkst., žygius ir drąsą, mums neprailgo.

Muziejaus šeimininkas grojo kanklėmis, skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles, kurias jis atranda ir jaučia truputį kitaip. Ir išgirsti buvo miela kitaip...

Į renginį atvyko kūrėjai iš Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių ir Panevėžio rajono.

Kas skaitė savo kūrinėlių ištraukas, o kas ir visą. Mano supratimu, šiam konkursui turėtų būti teikiami prozos kūrinėliai, kurie verstų suklusti, įsijausti ir susimąstyti: ar visada pastebime kenčiantį, nedrįstantį prašyti pagalbos, ar pastebime grožį, kuo džiaugiamės, dėl ko nerimaujame, ką gauname ir ką duodame kitiems...

Konkurso laureate tapo Diana Trijonytė-Jusčienė iš Mažeikių su novele „Slėnio muzika“.

Šio konkurso idėją atitiko, mano supratimu, minėtos konkurso laureatės, Joniškio literačių prozos kūrinėliai. Be abejo, džiugino jautrūs, širdimi rašyti ir mūsų klubo narių: Mildos Narmontienės, Angelės Marijos Jonuškienės ir Bronislavos Valinskaitės kūrinėliai. Savitą, intriguojantį kūrinėlį skaitė ir mūsų klubo narė Laima Lapienienė

Visi dalyvavusieji ir skaičiusieji, buvo apdovanoti padėkomis-nominacijomis.

Išleistas jau trečiasis prozos kūrinių rinkinys „Pasivaikščiojimai 3“, kurį sudarė „Baltojo balandžio“ fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė. Be jau paminėtų mūsų klubo literatų, jame ir Justo Jasėno prozos kūrinėlis. Šį rinkinį buvo galima įsigyti.

Smagu, kad miela Aldona sukviečia būrin paskaityti savos kūrybos, pabendrauti, o tai skatina kurti, domėtis kitų kūryba.

Komentuoti