Kūrėjų šventė „Langas į širdį“, rugpjūčio 13 d. sukvietusi gausų būrį svečių iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Anykščių, Ukmergės, Šiaulių ir Kupiškio, prasidėjo Siesikų pilyje. Atvykusius maloniai sutiko šventės šeimininkas Albinas Kuliešius. Įdomu ir miela buvo žiūrėti fotografo/videografo Manto Kristijono Kuliešiaus kurtą filmą „Atmerk akis“. Neilgos trukmės, tačiau daug aprėpiančiame video, – kitas žvilgsnis į metų laikus, į gamtos ir aplinkos mums dovanojamą grožį. Lietuvių fotomenininko Rimanto Dichavičiaus pasakojimas ir vaizdinė medžiaga mus supažindino su vizualinio meno kūrėjais ir jų darbais. Tai lietuvių menininkų skulptūros, grafikos, tapybos, vitražo, tekstilės, juvelyrikos, keramikos ir kiti darbai. Fotomenininkas pažymėjo, jog didelis dailininkų pėdsakas mūsų valstybingumui yra ir dekoracijų menas. O visas menas – tai tarsi amortizacija nuo pykčio ir neapykantos.

Antroji dalis persikėlė prie Siesikų ežero. Čia šventės vėliavą kėlė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, tautodailininkas Rimantas Zinkevičius ir aktorius Paulius Čižinauskas. Seimo pirmininkė įteikė Padėką (Įrėmintą tautinę giesmę) skulptūrų autoriui R. Zinkevičiui, o Mantui Kristijonui Kuliešiui – dovaną už sukurtą filmą. Šventės rėmėjams ir poetams Albinas Kuliešius teikė Padėkas ir dovanojo „ Langas į širdį“ medalius.

Cezario grupės teatro aktorius Paulius Čižinauskas skaitė Vytauto Mačernio eiles. Tai buvo išraiškinga, jautru, gražu. Puikiai du Vytauto Mačernio eilėraščius paskaitė ir anykštėnas Algirdas Ražinskas. Fotomenininkas R. Dichavičius skaitė Leonardo Gutausko 3 eil. ciklą, skirtą Jurgiui Baltrušaičiui. Po jų – savo eiles skaitė jonaviečiai, kėdainiškė Rima Petrilevičienė, debiutantas Stasys Grigas (Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ prezidentas). Smagu buvo klausyti trimis kalbomis (lietuvių, rusų ir Ignalinos-Švenčionių tarmi) skaitomų Gaudento Kurilos eilių. Sužavėjo ir pirmą kartą į poezijos šventę iš Kuršėnų (Šiaulių raj.) atvykusių poečių eilės. Dėkui joms ir už dovanotą Šiaulių rajono literatų asociacijos almanachą „Blyksniai“. Gražias, jausmingas eiles skaitė vilniečiai – Regina Palevičienė-Karilė, Vitas Rimkus ir kaunietė Irena Žurumskienė. „Balto balandžio“ labdaros ir paramos fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė ir fondo narės: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė skaitė ir eiles, ir prozos kūrinėlius. Prie jų grupelės prisijungė ir savo eiles skaitė Ona Striškienė (Panevėžio raj.) Gražiais posmais prabilo ir svečias iš Londono – kaunietis, dviejų eilėraščių knygų autorius Svajūnas Dačkevičius. Šiltai priimtos ir mudviejų – Giedrės Murnikovienės ir šių eilučių autorės, skaitytos eilės. Iš miško grįžo Grybų karalienė, nešina didžiuliu grybų tortu ir saldžiais grybukais. Skanėstų užteko visiems. Koncertą dovanojo Rimanto Sinicos vadovaujama bardų grupė. Miela buvo klausyti puikiai gitarą ir vokalą valdančios ukmergiškės Rimos Žudienės atliekamų dainų. Skambėjo daina „Aguonos“ ir dar daug kitų, parašytų poeto Albino Kuliešiaus tekstais. Keletą dainų Rima atliko ir su tekstų autoriumi.

Saulė ežero bangomis jau slydo namolio... Mudvi nebesulaukėme nei iš ežero išnyrančio ir valtele atplaukiančio kipšo, nei laužo kibirkštėlių, kylančių į dangų, nei anykštėno bardo Vidmanto plėtos dainų. Vis tiek, šventinės nuotaikos ir gerų emocijų užteks ilgam.

Komentarai   

#1 ALBINAS KULIEŠIS 2016-08-26 11:39
šventė vyko ,ne Siesikuose o Toliūnuose,Vita s Rimkus neskaitė eilių,jis grojo bandonijomis,ji s muzikos instrumentų restauratorius.
Cituoti

Komentuoti