Metai keičia metus, tačiau iš atminties ir širdies neištrina artimo žmogaus...

Į Karolio Širvinsko žūties 15 metų paminėjimą buvo pakviesti poezijos kūrėjai, dalyvavę kasmet vykstančiame poezijos konkurse „Balto balandžio sugrįžimas“. Karolio atminimui skirtame renginyje, kuris vyko rugpjūčio 12d., Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, dalyvavo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, atvykusi su gražia misija – įteikti apdovanojimus. Už 15-a metų visuomeninio ir kūrybinio darbo, už socialinį indėlį per pilietines, visuomenines ir bendruomenines veiklas, ženklą „Gerumo žvaigždė“ ministrė įteikė Aldonai Širvinskienei. Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius Aldonai Š. dovanojo knygą „Anykščių menas“. Ženklu „Gerumo žvaigždė“ apdovanotas ir LNRS pirmininko pavaduotojas Vytautas Šiaudytis.

Po baltą obuolį iš Dievo sodo, kuriuos nulipdė poetas ir menininkas Virgilijus Bespalovas, Aldona įteikė Simeonai Baranauskaitei-Načajienei, nutapiusiai Karolio portretą, bei vicemerui S. Obelevičiui.

Aldona Širvinskienė pateikė išsamią pastarųjų 15-os metų savo veiklos ataskaitą.

Skambėjo Klodo Debiusi kūrinys „Mėnesienos šviesa“, kurį mums dovanojo pianistė Sigita Garšanova bei akordeonistas Paulius Garšanovas. Tarp sveikinimų ir poezijos skaitymų gražiai įsiterpė ir kiti jų atlikti muzikiniai kūriniai.

Aldona skaitė eiles... Ypač jaudinantis jos eil. „Du angelai“.

Vaizdajuostėje vienas kitą keitė Karolio Širvinsko tapybos darbai, klausėme kunigo Justo Jasėno įrašytų žodžių, skirtų Karolio atminimui.

Savo eiles skaitė ir kasmet vykstančio poezijos konkurso „Balto balandžio sugrįžimas“ laureatai bei nominuoti už eilėraščius, skirtus Karolio atminimui.

Gaila, kad mūsų literatų klubo nariai, tapę konkurso laureatais: Vida Kaulakienė (2012) ir Justas Jasėnas (2013) negalėjo dalyvauti šioje šventėje. Tačiau dalyvavome visos, kurioms buvo įteiktos nominacijos „Už eilėraštį, skirtą Karoliui Širvinskui atminti“: Angelė Marija Jonuškienė (2011, 2012), Milda Narmontienė (2013), Laima Lapienienė (2014), Regina Baltrūnienė (2015).

Taurų konkurso simbolį – baltą ažūrinį balandį – Aldonai Š. dovanojo Milda Narmontienė.

Komentuoti