Pavasariui atėjus, drąsiai pragysta poezijos paukštė, kuri įvairiuose Lietuvos kampeliuose kviečia į „Poezijos pavasario“ renginius. Tik jau nebe visos šios šventės sutelpa į pavasario laiką, todėl mūsų tradiciniai, jau penktieji, „Poezijos pavasario aidai“ poetus ir jų kūrybos mylėtojus į šventę, kuri vyko Uoginiuose, Adomo Petrausko muziejaus amatų centre, sukvietė birželio 11 dieną.

Malonu, kad skaityti eilių ir su bičiuliais pabendrauti atvyko Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ atstovai, gausus būrelis iš Biržų literatų klubo „Versmė“, pora anykštėnų, atstovavusių klubui „Marčiupys“. Smagu, kad ir mūsų, kupiškėnų, susirinko virš dešimties. Buvo ir žiūrovų iš Antašavos, Uoginių bei Kupiškio.

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris. 2016“ renginių metu, kurie gegužės 28 dieną vyko Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje ir Noriūnų dvaro parke, buvo prisiminti jau Amžinybėn iškeliavę garsūs poetai kupiškėnai Vytautas Rudokas ir Valdemaras Kukulas.

O šie „Poezijos pavasario aidai“ skirti mūsų krašto poetės Zitos Lukošiūtės, kuriai ateinantį rudenį būtų sukakę 65-eri, atminimui. Zitos eilėraščius skaitė Aušra Uldukienė, Regina Baltrūnienė ir šio renginio vedančioji Lina Matiukaitė. O iš kompaktinės plokštelės skambėjo dainos Zitos tekstais, kurias sukūrė ir atliko iš Kupiškio kilęs kompozitorius Algimantas Kriūka. Ant stalelio išdėliotos Z. Lukošiūtės knygos „Autoportretas su vėjo pamušalu“ – dovana kiekvienam svečiui ar norinčiam ją turėti.

Nepamiršome ir „Lėvens balsų“ klubo nario, daugiau nei prieš dvejus metus Anapilin išėjusio Rimanto Urbono. Rimanto eilėraštį „Paminklai“ skaitė jo anūkas Benas Vainius. Eugenija Urbonienė džiugino klausytojus kupiškėniška tarme – paskaitė ištrauką iš Uršulios Tamošiūnaičios eilėraščio „Pradžia pavoserio“. Tai pirmoji Lietuvos poetė moteris, rašiusi lietuviškai – nuo jos mirties jau praėjo 110 metų.

Brandžiomis eilėmis džiugino šventės svečiai: biržietės, anykštėnai, pasvaliečiai, be abejo, ir mūsiškiai. O Pasvalio poetas Povilas Katkevičius ne tik eiles skaitė, bet ir virkdė akordeoną, visus suburdamas dainai. Iš įvairių Aukštaitijos rajonų suvažiavusius literatus sveikino ir tradicinį šakotį dovanojo Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Artėjant Antaninėms, nupintas ir anykštėnui literatui Antanui Žvikui uždėtas gėlėmis papuoštas klevo lapų vainikas.

Kol šeimininkės ruošė kavą ir svečių bei saviškių suneštas vaišes, muziejaus specialistė Irma Šemetaitė surengė trumpą ekskursiją po Adomo Petrausko muziejų – lauke ilgiau užsibūti neleido lietus ir žvarbus vėjas. Vaišindamiesi dar pašurmuliavom, pabendravom, padainavom. Didelis smagumas pasibūti su gerai pažįstamais, jau tapusiais artimais ir mielais bendraminčiais, draugais.

Nuotraukos

Komentuoti