Gegužės 6 d. į Jonavos kultūros centrą plūdo literatai, sukviesti į „PAVASARIO VALSO“ šventę „Ketvirtis amžiaus: iš širdies – į širdį“, skirtą poezijos klubo „Šaltinis“ 25- mečiui.

Kol rinkosi šventės dalyviai, ekrane „plaukė“ vaizdai iš ankstesniais metais vykusių švenčių, akį traukė scenos dekoracija – baltai sužydusių medelių glėbys...

Vakaro pradžioje, smuikuojant Romualdui Petkevičiui, savo kūrybą skaitė „Šaltinio“ nariai. Po jų, atsakingas už sklandžią šventės eigą aktorius Petras Venslovas, eiles skaityti kvietė svečius iš kitų rajonų: Pakruojo, Kėdainių, Elektrėnų, Ukmergės ir mus, kupiškėnus: Justą Jasėną, Giedrę Murnikovienę, šių eilučių autorę bei Kaišiadorių poetus.

Kalbėjo ir „Šaltinio“ klubo pirmininkę Ireną Nagulevičienę, taip pat ir šventės dalyvius sveikino Seimo narys Rimantas Sinkevičius, jo padėjėja Laima Slovikienė, Jonavos mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis ir kiti. Gražiausios gėlės, dovanos, šilti padėkos žodžiai buvo skirti klubo pirmininkei Irenai. Tai jos rūpesčiu ir dėmesiu ilgus metus buvo apglėbti ir sušildyti „Šaltinio“ klubo kūrėjai.

Koncertavo bardė Gražina Švėgždė, Leonora Veselkienė, Edvardo Ratauto grupė „Rapsodija“. Puikų reginį dovanojo pantomimos aktoriaus Virginijaus Bortkevičiaus žvilgsnis į laiką: „Toks gyvenimas“.

Kai visus šventės dalyvius „įrėmino“ bendra nuotrauka, dar ilgai bendravome, dalinomės įspūdžiais, mintimis ir vaišinomės prie svetingų šeimininkų skanėstais nukrauto stalo.

Komentuoti