Poezijos ir dainų popietė „Mano dainos – mano pats didžiausias turtas“, skirta poeto Vytauto Barausko atminimui, gegužės 5 d. į Vilniaus įgulos karininkų ramovę sukvietė PMMA kūrėjus iš Druskininkų, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Šiaulių, Vilniaus ir Trakų.

Prisiminimais apie Vytautą Barauską pasidalino klaipėdiškis, metafizikos mokslų daktaras Vilimantas Zablockis. Lolita Piličiauskaitė – Navickienė iš Trakų ir „Kauno branduma“ menininkė Lina Opulskienė skaitė eiles, skirtas Poetui V. Barauskui. Kėdainietė Nijolė Jadvyga Kulnickienė – PMMA „Branduma“ prezidiumo pirmininkė – paskelbė tylos minutę. Vicepirmininkė Irena Žurumskienė šventės dalyviams priminė, kokiu tikslu įkurta PMMA „Branduma“.

Eilėraštį, skirtą V. Barauskui skaitė kėdainietė Rima Petrilevičienė, o Kupiškio atstovės –Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė – skaitė poeto eiles. Šiaulietė Rita Skėrienė dalinosi atsiminimais ir skaitė Vytauto B. eilėraštį „Kryžkelėje“, Aleksandra Vaitkaitienė – eilėraštį „Dangaus potvarkis“. Dalinosi atsiminimais ir poeto eilėraštį „Vestuvinis žiedas“ skaitė Alvyra Grėbliūnienė (Druskininkai).

Gražus šventės tęsinys – Vilniaus choro „Sakalas“ bei jaunųjų atlikėjų dovanotos dainos. Dar didesnis džiugesys užplūdo širdis, klausantis dainų, sukurtų pagal poeto Vytauto Barausko eiles. Jas dainavo artimi Vytauto B. draugai – Algis Frankonis ir Vytautas Šiškauskas.

Džiugus šurmulys ir smagios bendravimo akimirkos tęsėsi kitoje salėje, į kurią visus sukvietė poeto našlė Laimutė Barauskienė.

Komentuoti