Į naujos ir tokiu paslaptingu pavadinimu Angelės Marijos Jonuškienės poezijos knygos pristatymo šventę, kuri vyko balandžio 2-ąją atnaujintuose Subačiaus kultūros namuose, sugužėjo poezijos mylėtojai, literatai, miestelio bendruomenės nariai, autorės giminaičiai ir kiti garbūs svečiai.

Renginys prasidėjo fojė, fotografijų „Savojo kelio beieškant“ parodos atidarymu. Tai buvusio Subačiaus gimnazijos mokinio Rolando Juraškos kelionių nuotraukos iš daugiau kaip dvidešimt aplankytų šalių. Rolandą sveikino jo buvusi auklėtoja Angelė Marija Jonuškienė ir padovanojo Mauritanijoje „pamesto“ bato antrininką. Nuoširdžius žodžius broliui išsakė sesuo Renata Montvilienė, gyvenanti vaikystės namuose Stirniškiuose. Prisiminimais apie Rolando kūrybos pradžią dalijosi Subačiaus ambulatorijos gydytojas Antanas Šeputis.

Antroji šventės dalis vyko salėje. Angelės Marijos knygos sutikimo pradžią „užkalbėjo“ klarneto melodijos, kurias susirinkusiems dovanojo Subačiaus kultūros namų meno vadovas Dariaus Jakštonis. O ekrane besikeičiančios nuotraukos ir vaizdai, iliustruoti poetės eilėraščių posmais, tarsi vedė ir mus kūrybinių ieškojimų, renginių, švenčių ir konkursų keliu, kuriuo jau eilę metų eina poetė Angelė Marija.

Renginį vedė ir gausiai susirinkusiems žiūrovams autorę pristatė miestelio kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Dovydėnienė. Kalbėjusi knygos redaktorė Eugenija Katauskienė sakė, kad ši Angelės Marijos knyga iš karto suintriguoja, maloniai nustebina, nes jos erdvė – kelias. Laikas – visas žmogaus gyvenimas: nuo ryto iki vakaro, nuo pavasario iki žiemos, nuo gimties iki Didžiojo virsmo. Kelias eina per laiką, per erdvę. Jis išveda iš namų, parveda atgal, grąžina į vaikystės šalį ir kviečia keliauti į ateitį – svajonę.

Redaktorė Eugenija ir kartu su ja atvykusios literatų klubo atstovės – Genovaitė Koriznienė bei Regina Baltrūnienė džiaugėsi, kad dar viena puiki poezijos knyga papildė Kupiškio kūrėjų knygų lentyną. Sveikino Angelę Mariją naujos knygos gimimo ir neseniai ją pasitikusio jubiliejaus proga, skaitė pasirinktus poetės eilėraščius.

Šventinius intarpus užpildė dainos, kurias atliko Subačiaus kultūros namų vadovės Irenos Jėčiuvienės ir Audronės Makštelienės duetas.

Apie knygą, kurios ne tik vidiniai puslapiai dovanoja šilumą ir džiaugsmą skaitytojams, bet ir jos viršelį, kurį malonu liesti ir jausti, kalbėjo leidyklos UAB „Viskas reklamai“ direktorė Jolanta Bubnelienė, kuri rūpinosi knygos maketavimu ir leidyba.

Autorės eiles skaitė, ją sveikino dalyvavę šventiniame renginyje garbūs svečiai: Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Brandumos aidai“ pirmininkė Nijolė Jadvyga Kulnickienė, labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ steigėja Aldona Širvinskienė, TAU literatūros fakulteto Subačiaus skyriaus studentės, kuriam vadovauja Angelė Marija. Poeto Justino Marcinkevičiaus eiles deklamavo Ustronės knygnešių muziejaus direktorius Audrius Daukša ir autorės artimieji.

Gėlių puokštę dovanojo ir padėkos žodžius tarė Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis, sveikino ir kalbėjo Subačiaus Pranciškaus Asižiečio parapijos klebonas Vidmantas Bloškė.

Knygos pristatyme dalyvavo dr. Vytautas Šiaudytis ir kiti Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nariai.

Sveikinimo žodžiais, eilėmis ir dovanotų gėlių puokštėmis užplūdęs pavasaris – padėka autorei už šiltą dovaną skaitytojams.

Po renginio dalinomės įspūdžiais, bendravome prie kavos puodelio ir gausiai vaišėmis bei saldumynais nukrautų stalų, skaitėme eiles...

Komentuoti