Balandžio 2-osios rytmetį skubėjome į Skapiškyje vykusią šventę – tai humoristinių eilėraščių konkursą, kurį organizavo labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ir fondo literatų klubo Skapiškio literatų grupė.

Po 5 humoristinius eilėraščius konkursui siuntė 45 autoriai iš daugelio miestų ir rajonų, kurie renginio dieną jau buvo „suguldyti“ į knygą „Aimanos brūzgynuos.“ Po du savo eilėraščius skaitė tik 18 atvykusių autorių, tarp jų ir trys kupiškietės: E. Katauskienė, G. Koriznienė ir šių eilučių autorė. Buvo ir klausytojų. Šventę vedė Skapiškio padalinio bibliotekos vedėja Roma Bugailiškienė, o tarp skaitymų savus bei kitų nutikimus smagiai pasakojo Ancė.

Gražų koncertą dovanojo Skapiškio kultūros centro ansamblis ir jo vadovas Saulius Laucius.

Geriausių eilėraščių autorius Petras Zlatkus (Jonava) apdovanotas laureato diplomu ir skapiškietės prozininkės Aldonos Lavickienės prizu-statulėle „Humoro medis“. „Mažojo humoro medžio“ nominacijos ir diplomai įteikti: Juozapui Mickevičiui (Kaunas), Bronislavai Černiauskienei (Pasvalys). O Mykolui Kručui (Jonavos raj.), Aldonai Mankutei - Kursevičienei (Kaunas), Benediktui Medvedevui (Biržai), Almai Švelnienei (Svėdasai) ir šių eilučių autorei įteikti „humoro medeliai“.

Komentuoti