Kovo 18-ąją, pirmoji mūsų literatų išvykos stotelė buvo Naivių kaimo bibliotekoje. Į ją rinkosi vietos bendruomenės nariai. Poezijos šventę, skirtą mūsų kūrybos almanacho „Prošvaistės“ pristatymui, organizavo ir vedė bibliotekininkė Milda Levickienė.

Mūsų literatų klubo kuratorė Lina Matiukaitė pasakojo apie almanacho leidybos idėją, jo sudarymą ir kitus niuansus. Apie autorius, kūrybą ir kitas subtilybes pasakojo Eugenija Katauskienė ir Eugenija Urbonienė, kurioms teko ir redagavimo rūpesčiai.

Eugenija Urbonienė paskaitė smagų prozos vaizdelį, jos rašytą kupiškėnų tarme. O savo eiles skaitė visos dalyvavusios šventėje: Eugenija Katauskienė, Milda Narmontienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, Juzefa Pranauskienė, Giedrytė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.
Skaitėme ir kitų autorių eiles, kurie negalėjo atvykti į šventę, taip pat autorių, jau išėjusių Anapilin.

Džiugino malonus sutikimas, dovanoti moliniai poezijos „paukšteliai“, tulpių žiedai ir nuoširdus bendravimas prie kavos ir saldumynų.

Klausytojai galėjo įsigyti almanachą „Prošvaistės“ ir kitus mūsų leidinius.


Antroji mūsų tos pačios dienos išvykos stotelė – Skapiškio miestelio biblioteka. Čia mus sutiko bibliotekos ir šio renginio vedėja Roma Bugailiškienė bei dar gausesnis poezijos ir literatūros mėgėjų būrys. Taip pat pasipildė ir mūsų grupelė, nes prisijungė Skapiškyje gyvenančios

dvi mūsų klubo narės: Aldona Elena Raišienė ir Laima Lapienienė. Malonu, kad šioje literatūrinėje popietėje dalyvavo garbi viešnia – istorijos mokslų Dr. Aldona Vasiliauskienė.

Miela buvo pristatyti almanachą šiltai mus priėmusiems klausytojams, pasišnekučiuoti prie arbatos puodelio.

Išsivežėm gerą nuotaiką ir mums dovanotas rožių puokšteles.

Komentuoti