Lapkričio 21-ąją, šeštadienį, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko literatų klubo „Lėvens balsai“ pirmojo kūrybos almanacho sutiktuvės. Į jas susirinko patys literatai, jų pasveikinti su gėlėmis atskubėję artimieji bei literatūrinės kūrybos gerbėjai miestelėnai.

„Prošvaistės“ – tokį vardą pirmajam almanachui išrinko klubo nariai. Jo išleidimą parėmė rajono savivaldybė ir patys autoriai, išspausdino UAB Panevėžio spaustuvė. Per 230 pusl. leidinio sudarytojos – viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, „Lėvens balsų“ klubo kuratorė Lina Matiukaitė ir šio klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė; redaktorės – Eugenija Katauskienė ir Eugenija Urbonienė, o iliustracijų autorė Lena Zinienė. Viršelį papuošė Vidmanto Jankausko nuotrauka.

Per 17 klubo gyvavimo metų į Anapilį palydėjom keletą kūrybos draugų – Palmą Stančikaitę, Rimutę Stančikienę, Liudą Šeštoką, Rimantą Urboną. Jų eilėraščiais ir prasideda „Prošvaistės“. Į jas sugulė ir 24 teberašančių eiles ar prozą kūrinėliai. Visi almanacho plotą pasidalijome po lygiai, išsirikiavome pagal abėcėlę... Ir knygos sutiktuvių šventėje visi lygiai – po vieną kūrinėlį paskaitėme publikai, nepamiršdami ir tų autorių, kurie negalėjo šventėje dalyvauti. Skaitymus paįvairino gero literatų bičiulio Sauliaus Balio atliekamos dainos.

Renginio vedėja L. Matiukaitė prie mikrofono pakvietė kupiškėnų kolegų pasveikinti atvykusią Biržų rajono literatų klubo „Versmė“ delegaciją su pirmininke Virginija Virkutiene bei rokiškėną Joną Balaišį. Svečiai sutiktuvių dalyviams padovanojo po savo eilėraštį, o iš Linos rankų gavo po kupiškėnų almanachą. Jį bibliotekoje įsigyti galėjo ir kiti renginio dalyviai.

Komentarai   

#1 Onutė 2015-11-24 22:50
Sveikinu su didele švente - Knygos gimimu. Visokeriopos sėkmės.
Cituoti

Komentuoti