Birželio 27 d. Zapyškio vasaros estradoje vyko Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ tradicinė šventė, skirta vienam iš „Brandumos“ steigėjų, ilgamečiam prezidiumo pirmininkui, žurnalistui, poetui, menų kūrėjui ir visuomenininkui Vytautui Barauskui atminti.

Šventės dalyvius ir svečius pasitiko kapela „Nemuno vingis“. Asociacijos narių meno darbų bei išleistų knygų parodoje, susidomėjimo sulaukė ir mūsų menininkės, mokytojos Lenos Zinienės darbai. Akį džiugino ir kitų kūrėjų tapybos darbai, rankdarbiai ir kt.

Šventės dalyvius sveikino Kauno rajono savivaldybės meras Genadijus Makūnas, Zapyškio seniūnas Sigitas Imbrasas, Kauno miesto tarybos narė Loreta Kudarienė, poeto Vytauto Barausko našlė Laimutė Barauskienė ir bendraminčiai: žurnalistas Alfredas Gusčius, Vilimantas Zablockis, soc. mokslų daktarė, docentė, Angelų kalvos įkūrėja Trakuose, rašytoja Lolita Piličiauskaitė – Navickienė.

LNRS pirmininkas Vladas Buragas dėkojo už pasitikėjimą būti „Brandumos“ Garbės pirmininku ir paskaitė eilėraštį „Debesims“: Toks melsvumas birželio dienos...

Ir iš tiesų, debesys taip lengvai plaukė dangumi...

 Renginio nuostatuose buvo nurodyta skaitymui pasirinkti po vieną Vytauto Barausko eilėraštį ir savo eilėraštį, dedikuotą V. Barauskui.

Eilėraščius skaitė ir pavieniai poetai: Algimantas Grakavinas, Zita Gaižauskaitė, Jovita Grakavienė, Aldona Širvinskienė, Leonas Milčius, Lolita Piličiauskaitė – Navickienė, Vytautas Sabaliauskas.

Šventėje dalyvavo Vilkaviškio „Volungė“, Druskininkų „Branduma“, „Kėdainių menininkai“, Klaipėdos „Branduma“, „Klaipėdos kraštas“, Vilniaus „Lazdynų senjorai“, Šiaulių „Menų šaltinis“, KRA Kauno „Branduma“ ir „Kupiškio „Branduma“ narės: Angelė Marija Jonuškienė, Genovaitė Koriznienė, Lena Zinienė ir šių eilučių autorė.

Druskininkų, Klaipėdos, Vilniaus ir KRA „Kauno branduma“ šventę papuošė ir muzikiniais intarpais. Klausėmės dainų, kuriose skambėjo ir Vytauto Barausko eilės.

Zapyškio seniūnas įteikė kiekvienai delegacijai po Padėkos raštą.

Renginį vedė Zapyškio KC renginių vadybininkė Jolanta Malinauskaitė.

Skirstėmės jau vakarėjant, pasistiprinę ir pabendravę prie kavos puodelio. Buvo malonu išgirsti ir mums skirtą pagyrimo žodį.

Už gražią šventę dėkojame Irenai Žurumskienei, kuriai teko visi organizaciniai rūpesčiai.

 

Komentuoti