Pasvalio krašte, Krinčine, poeto Eugenijaus Matuzevičiaus sodyboje-muziejuje jau 21-ąjį kartą vyko poezijos šventė „Krinčino verdenės“. Joje dalyvavo Panevėžio rajono, Rokiškio, Biržų, Pakruojo, Pasvalio ir Kupiškio poezijos kūrėjai bei jos mėgėjai.

Muziejaus šeimininko mokytojo Albino Mačiulio iniciatyva ir talkininkų pagalba įrengtoje pastogėje išties buvo patogu ir jauku.

Šiai šventei skirtą aukurą uždegė jos globėja daktarė Genovaitė Jusienė.

Renginį, kuris vyko sklandžiai ir su gražių dainų intarpais, vedė mokytoja Regina Grubinskienė. Šventės šeimininkai kiekvienam kolektyvui teikė mielas dovanėles: ir pasiskaitymui, ir prisiminimui.

Nuoširdumą ir svetingumą pajutome ne tik prie skanumynais nukrauto stalo, bet ir mums dovanota ekskursija po miestelį ir parką. Mus lydėjo ir pasakojo mokytojas A. Mačiulis ir Krinčino seniūnas Remigijus Janušis.

Daug naujo ir įdomaus sužinojome, prausėmės trykštančio šaltinėlio vandeniu, vildamiesi, kad ir mūsų kūrybos šaltinėlis nesiliaus tekėjęs...

Komentuoti