Tebesitęsia „Poezijos pavasario“ renginiai. Šį savaitgalį, gegužės 23d., poezijos pavasario paukštė nusileido Adomynėje, lauko gėlių puokštėmis „pražydusioje“ dvaro verandoje. Renginį papuošė ir svėdasiškės Onutės Jėckienės virkdomo akordeono melodijos, jos atliekamos dainos bei Svėdasams skirtas

himnas. Eiles skaitė Adomynės, Svėdasų ir Kupiškio literatės: Eugenija Katauskienė, Vida Palionienė, Aušra Uldukienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė. Džiugino adomynietės bei svėdasiškių Almos Švelnienės ir Irenos Guobienės jautrios, mielos ir brandžios eilės.

Visi šventės dalyviai gavome dovanų po jubiliejinį kalendorių su Adomynės vaizdais ir puokštes lauko gėlių.Prieš išsiskirdami visi dainavome liaudies dainas.

Su gerais įspūdžiais ir pakilia nuotaika grįžome iš dar vieno poezijos pavasariui skirto renginio.

Komentuoti