Lapkričio 8-osios rytą, sugužėjome į viešąją biblioteką pasitarti dėl planuojamo mūsų literatų kūrybos almanacho išleidimo galimybių, pabendrauti prie kavos puodelio, pasidalinti savo kūryba.

Klubo kuratorė Lina Matiukaitė informavo, kokia pinigų suma yra sąskaitoje, į kurią pravesta 2% ir kokį turime surinkto nario mokesčio likutį. Ta suma – tai maždaug šeštoji dalis numatomos almanacho „Prošvaistės“ leidybai sumos. Lina žadėjo, jog vėl rašys projektą Lietuvos kultūros tarybai, tikėdamasi, kad almanacho leidybai dalį lėšų gausime iš Kultūros rėmimo fondo. Tačiau ir kiekvienas iš mūsų turėsime asmeniškai prisidėti. Neapsieisime ir be rėmėjų finansinės pagalbos. Vyko diskusijos dėl almanacho apimties, dėl asmeninio piniginio indėlio sumos bei po kiek egzempliorių tektų patiems autoriams.

Literatai pritarė, kad ir kupiškėnų kūryba turėtų sugulti į almanachą, nes kitų rajonų kūrėjai jau yra išleidę (ir net ne po vieną) savo eilėraščių bei prozos sutelktinę. Mums svarbu ir tai, kad ne visi mūsų literatų klubo nariai yra išsileidę savo knygas.

Smagu buvo paklausyti, kaip mūsų tarme skamba Gintaro Grajausko eilėraštis, išverstas Eugenijos Urbonienės, bei naujas autorės vaizdelis „Iš Užupečkio paveikslalių“. Justas Jasėnas skaitė ištraukas iš poetinių dialogų, vykusių tarp A. Baranausko, kun. Klemenso Kairio ir žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės. Naujus ir brandžius eilėraščius skaitė Aliutė Elena Markevičiūtė. Turėjo kuo kolegas nudžiuginti ir kitos poetės: Genovaitė Koriznienė, Eugenija Katauskienė, Vida Palionienė, Regina Sagulina, Lina Rimšienė ir kt.

Nors šį kartą ne visi klubo nariai turėjo galimybę pabūti kartu, pasiklausyti kitų ir pasidalinti savo kūryba, tačiau atvykusieji neskubėjom skirstytis. Džiugu, kad į mūsų susitikimą panoro ateiti jaunas žmogus, kol kas nekuriantis, bet turintis įvairios veiklos ir viskuo besidomintis Paulius Briedis. Jis prisipažino, kad nebe visi jaunimo renginiai jį traukia, nes jo paties pasaulėjauta yra brandesnė. Pabuvęs su mumis, Paulius sakė, kad patiko klausytis mūsų kūrybos ir pajusti, kaip jo sieloj atsiliepia ir vyresnio žmogaus mintys.

Komentuoti