Šventės šeimininkas, poetas, fotografas Albinas Kuliešis į Žolinės atlaidus „Langas į širdį“ sukvietė poetus iš Anykščių, Kauno, Kėdainių, Kupiškio, Jonavos, Rokiškio, Švenčionių, Vilniaus ir Ukmergės.

Šventė prasidėjo ekskursija po Siesikų pilį. Ten pat, pilies menėje, nuskambėjo Antano Šimatonio poema „Siesikų pilis“, kurią skaitė aktorius Petras Venclovas.

Antras stabtelėjimas – jau Toliūnų kaime, kur buvo atidengtas koplytstulpis „Motinos širdies Angelas“. Iš medžio drožtas, Albino K. rankomis ir akimis nuglostytas koplytstulpis – padėka Mamai. Čia, Albino tėviškėje, aktorius skaitė poeto eilėraštį „Mamai“:

Iškepk man mama blynų – atvažiuosiu.
Velykom kvepia jau laukai.
Po obelim susėdę padainuosim,
sode žydės tavo balti plaukai.
.............................................................
.............................................................
Aš atvažiuosiu, mama, atvažiuosiu,
kol dar namai pilni tavos šviesos.
Sodelyje abu mes padainuosim,
kai saulė ges namų languos...

 

O šventės dalyvių poezijos skaitymai vyko galutinėje stotelėje – prie Siesikų ežero.
Po šventinės vėliavos pakėlimo aktorius P.Venclovas paskaitė ištrauką iš Donelaičio „Metų“.
Netikėtai apsiniaukė ir pratrūko dangus, bet liūdesį nubaidė skani, šilta žirnienė. O netrukus nusigiedrijo ir padangė.

Miela buvo sutikti nemažai pažįstamų, su kuriais jau dalyvauta, susipažinta ir susidraugauta įvairiose kūrėjų šventėse. Rodos, kad jų ir eilės gražesnės, šilčiau priglundančios, artimesnės...
Tačiau buvome nustebinti ir jauno poeto Vainiaus Bako minčių branda, žodžių įtaigumu. Visus pakerėjo ir vietos poeto, gyvenančio kitoje ežero pusėje, Romo Railos kūryba. Plojimų susilaukėme ir mes: Angelė Marija Jonuškienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, Genovaitė Koriznienė, ir aš, šių eilučių autorė.

Kiekvienam dalyviui šventės organizatorius ir šeimininkas dovanojo paties gamintus širdies formos medalius, ant kurių „ganosi“ Pegasas. Nelikome skolingos ir mes: Albinui Kuliešiui dovanojom savo knygas, šiek tiek kupiškėniško paveldo, o Angelė Marija įteikė autorinį, Ebru technika pieštą paveikslą „Prie vandens“.

O ant vandens, Siesikų ežere, suposi gražios Vido Svalbono skulptūros. Skambėjo muzika, šildėmės kava, dalijomės skanėstais, bendravom...

Po muzikinės pertraukos vyko A. Kuliešio knygos „Pamesti eilėraščiai“ pristatymas. Kai kurie jau esame buvę šios knygos pristatyme, tačiau brandžių, jausmingų eilių galima klausytis ir klausytis...

... tik Bardų pasirodymo, Kipšo ir Laumės išdaigų Siesikų ežere mes nebelaukėm, nes saulelė skubinos namolio...

 

Komentarai   

#1 Albinas 2014-09-18 16:01
Ačiui ,kad dalyvavote ,dekoju už straipsnį...
Cituoti

Komentuoti