Birželio 21 d. Jonavoje vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas, į kurį susirinko gausus būrys literatų iš visų Lietuvos regionų. Šiai rašytojų sąjungai šiuo metu priklauso 165 kūrėjai. Suvažiavimas buvo skirtas ir sąjungos 20-mečio paminėjimui. Šventinį renginį pradėjome Lietuvos himnu, o tylos minute pagerbėme Anapilin išėjusius šios sąjungos narius. Jau ant 50 kapų uždegamos atminimo žvakutės.

Buvo padėkota ir apdovanota garbės raštais arti dvidešimties sąjungos narių už iniciatyvas, aktyvią veiklą bei sulaukus jubiliejaus. Pasveikintas ir padėkos raštu bei Jonavos savivaldybės įsteigta premija apdovanotas šių metų kūrybos laureatas, buvęs ilgametis Veliuonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Stasys Litvinavičius už išleistus rinktinius raštus „Einu per laiką“.

Šių metų kaimo rašytojų kūrybos antologijoje „Jau saulelė...“, skirtoje Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai paminėti, sutalpinta 74 sąjungos narių kūryba (eilėraščiai ir proza). Ten galima rasti ir trijų kupiškėnų ( Justo Jasėno, Angelės Marijos Jonuškienės ir Reginos Baltrūnienės) kūrinius.

Renginyje maloniai nuteikė poetės ir dainų autorės Virginijos Stundžienės, atvykusios iš Velžio (Panevėžio raj.), atliekamos dainos ir romansai. Po muzikinio intarpo, darbo veiklos ataskaitas pateikė LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius, kiti valdybos nariai. Apie savo renginius ir kitą veiklą informavo Vilniaus, Rokiškio ir Kėdainių skyrių pirmininkės: Birutė Silevičienė, Reda Kiselytė, Nijolė Jadvyga Kulnickienė.

Naujos valdybos rinkimai didesnių permainų nepateikė. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininko pareigos vėl patikėtos gerb. Kostui Fedaravičiui, valdybos nariais ir sekančiai kadencijai perrinkti Birutė Silevičienė (Vilnius), Vida Sereikienė (Panevėžys), Povilas Latvėnas (Pasvalys), Reda Kiselytė (Rokiškis).

Renginio pabaigoje, Virginijai vedant, liejosi jau visų dalyvių choru atliekamos dainos:

„Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“, „Atskrend sakalėlis...“ bei kitos, visų pamėgtos, ne kartą dainuotos...

Komentuoti