Gegužės 26 dieną, per patį alyvų, jazminų ir pinavijų žydėjimą, Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos salėje vyko Eleonoros Mildos Vaižmužienės pirmosios eilėraščių knygos „Per rasas“ pristatymas, į kurį buvo pakviesti autorės gimtojo Rudilių ir aplinkinių kaimų žmonės. Renginį padėjusi organizuoti Kupiškio viešosios bibliotekos Rudilių padalinio vyresnioji bibliotekininkė Vanda Ribokaitė pristatė atvykusius svečius ir pakvietė į sceną mokyklos vokalinį ansamblį ir balsingąjį solistą Deivydą Valmą, kuriuos dainuoti moko Žydrūnė Rakauskaitė.

 

Po nuotaikingų jaunimo dainų pašnekesiui apie naująją knygą prie stalelio susėdo jos autorė E. M. Vaižmužienė, knygos redaktorė, literatų klubo „Lėvens balsai“ narė Eugenija Katauskienė ir Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė.

Panevėžio medicinos mokykloje įgijusi medicinos felčerio specialybę E. M. Vaižmužienė daugiau nei 40 metų rūpinosi kupiškėnų sveikata, išaugino keturis vaikus. 1989 m. kartu su savo šeima pradėjo ūkininkauti Paliepės kaime, netoli Rudilių. Tuo metu atsirado ir eilėraščiai, kurie palaikė kūrėjos dvasią, guodė ir stiprino.

E. Katauskienė juokaudama save pavadino knygos pribuvėja ir sakė: „Seniai Mildą pažįstu, kai blogai – tai ir kvieti greitąją pagalbą. Ji tokia slapukė buvo – kai parodė didelį pluoštą eilėraščių, aš net nustebau. Mildos eilėraščiai paprasti, bet labai jausmingi, melodingi, ekspresyvūs – Dievas jai davė jautrią sielą. Poetei nesvetima ir ironija, kritiškas požiūris į gyvenimą ir sutiktus žmones. Eilėraščius spausdinti – tai kaip vaikus paleisti į pasaulį. O tie vaikai būna visokie, taip ir eilėraščiai...“

E. M. Vaižmužienė dėkojo gimtojo krašto žmonėms, kad atėjo į susitikimą, kad skyrė brangų savo laiką jai, paskaitė keletą naujų, dar knygoje nespausdintų, eilėraščių apie tėviškę, gimtus namus, Lietuvą. Ypač visus pradžiugino kupiškėnų tarme parašyti kūrinėliai. Paklausta, kaip gimsta eilėraščiai, ar dažnai juos taiso, redaguoja, atsakė: „Eilėraščiams reikia ramybės, geriau rašosi tyloje, kai kada ir grįžus po sunkių darbų, ir pavargus. Kai rašosi – tai labai greitai pasirašo.“

Kaip minėta, Eleonora Milda į Rudilius atvažiavo su visa palaikymo komanda – po keletą eilėraščių iš knygos „Per rasas“ paskaitė „Lėvens balsų“ pirmininkė Regina Baltrūnienė, E. Katauskienė ir L. Matiukaitė, koncertavo Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos“, vadovaujamas Gentrūdos Kliaugienės. Iki ašarų susijaudino Eleonora Milda užgirdusi pirmąją melodiją – skambėjo pagal jos eilėraštį „Su tavim“ sukurta daina. Nebuvo pamirštos ir jubiliejus švenčiančios moterys – rudilietė Onutė ir kupiškėnė Giedrė, didelį įvairiaspalvių gėlių glėbį prie savęs glaudė ir Eleonora Milda.

Su tavim


Kai pavasaris meile alsuoja
Ir netyla padangių žydra,
Su tavim, mano paukšte, dainuoju
Ir brendu šaltą rasą ryte.

Su tavim, tėviškėle mylėta,
Su tavim vaikštau savo takais,
Dėl tavęs, tavo sodų gėlėtų,
Dėl beržynų, pušų po langais.

Vis nerimstu, - nešu, sodinu čia,
Kad tik augtum ir lauktum visų,
Kuriems meilės, ramybės taip reikia
Ir kurią dovanoti galiu.

Komentuoti