Penktadienį, gegužės 23 d., Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte tebevykstant Rašytojų sąjungos inspiruotoms tradicinėms „Poezijos pavasario“ šventėms, tokio pat pavadinimo poezijos skaitymus, nė nelaukdamas „Vilniaus poetų malonės“, surengė Biržų „Versmės“ literatų klubas. Jame dalyvavo ir savo kūrybos paskaitė ne tik renginio šeimininkai, bet ir kito šio rajono literatų sambūrio – „Svajoklių“, Rokiškio „Vaivorykštės“, Pasvalio „Užuovėjos“ ir Kupiškio „Lėvens balsų“ klubų literatai. Mūsiškiams atstovavome trise: „Lėvens balsų“ vadovė Regina Baltrūnienė, Milda Narmontienė ir šių eilučių autorė.

Alyvomis kvepiančioje Biržų pilies didžiojoje salėje vykusį renginį pagerbė ir Aukštaitijos šiaurinio, šiaurrytinio pakraščio literatus kalbomis pasveikino LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis ir rajono merė Irutė Varzienė. Kaip ir daugelyje kitų šiųmetinių literatūrinių renginių, taip ir šiame nusilenkta Kristijono Donelaičio atminimui. „Versmių“ klubo pirmininkė Virginija Karaliūnaitė – Černiauskienė surengusi ir improvizuotą viktoriną apie šį lietuviškosios literatūros klasiką, jo gyvenimą bei kūrybą, po jos publiką pakvietė paskaityti poemos „Metai“ ištraukų. Vėliau literatai skaitė savo improvizacijas donelaitiško hegzametro maniera ir kitokią savo kūrybą.

Smagu buvo renginyje sutikti senus bičiulius, pabendrauti akis akin prie suneštinių vaišių stalo ar „pasikalbėti“ dainomis – mat didelė dalis rajonų literatų yra iš tos kartos, kuriai gyvo dainavimo tradicija tebėra sava, svarbi ir pasiilgstama.

Komentuoti