Gegužės 17 d. Salamiestyje vyko 2000 m. žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui skirti dešimtieji respublikiniai poezijos skaitymai „Baltojo balandžio sugrįžimas“, kuriuos organizuoja fondas „Baltasis balandis“ ir jo įkūrėja, Karolio mama Aldona Širvinskienė. Siekiant suaktyvinti literatų veiklą ir skatinti jų bendradarbiavimą, ši šventė vyksta vis kitoje vietoje. Salamiestis pasirinktas neatsitiktinai – Alizavos, Palėvenėlės ir Salamiesčio klebonas Justas Jasėnas tapo Šimonyse vykusio pernykščio konkurso laureatu.

Saulėtą ir šiltą vidudienį literatai rinkosi Salamiesčio bažnyčioje, kur melstasi už K. Širvinską, praeitą vasarą mirusį Rimantą Urboną, kitus amžinybėn iškeliavusius plunksnos brolius ir seseris, taip pat už visus kūrėjus, meldžiant jiems sveikatos ir dėkojant už suteiktą galimybę išreikšti save per meninį žodį. Šv. mišių metu kunigas J. Jasėnas dėkojo Karolio mamai už supratimą ir prasmingą sūnaus atminimo įamžinimą. Literatams patarė klausyti, klausinėti, skaityti daug literatūros ir tik tuomet rašyti. Parašyto ar perskaityto teksto nekomentuoti – tegul supranta pats klausytojas ar skaitytojas. Kunigas pabrėžė, kad ir klausymas reikalauja pastangų, o kad klausytojas suprastų, reikia tą žodį pasakyti aiškiai, raiškiai ir garsiai.

Toliau šventė tęsėsi jaukiuose Salamiesčio bendruomenės namuose. Renginį vedusi A. Širvinskienė pasidžiaugė, kad Baltojo balandžio skrydis, bendraminčių palaikomas, tęsiasi ir sveikino iš visos Aukštaitijos labai gausiai susirinkusius literatus. Uteniškis poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, leidėjas Vytautas Kaziela šią šventę pavadino poezijos atlaidais, kurių metu poetai atlieka išpažintį – viešai paskaito savo eilėraščių, taip pat gauna atgailą – susikaupę išklauso, ką kiti skaito.

Šių metų skaitymuose dalyvavo trys dešimtys kūrėjų iš Anykščių, Biržų, Joniškio, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio ir Utenos. Gausiausias būrys buvo kupiškėnų – tai klubo „Lėvens balsai“ literatai Regina Baltrūnienė, Angelė Marija Jonuškienė, Genovaitė Gricienė, Eugenija Katauskienė, Genovaitė Koriznienė, Laima Lapienienė, Antanas Mackevičius, Aliutė Elena Markevičiūtė, Milda Narmontienė, Lina Rimšienė, Milda Eleonora Vaižmužienė, Bronė Valinskaitė. Visi dalyviai vertinimo komisijai pateikė po penkis eilėraščius, iš jų po vieną paskaitė renginio metu. Jau tapo tradicija, kad šalia poezijos skamba ir muzika – dainavo bardai anykštėnai Vidmantas Plėta ir Algimantas Baronas, Gintarė Bartaševičiūtė iš Salamiesčio, Anykščių miesto mokytojų ansamblis, vadovaujamas Gitanos Balčiūnienės.

Kol komisija aptarinėjo rezultatus ir rinko geriausius, Salamiesčio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Jolanta Vosylienė svečius pakvietė į pažintinę ekskursiją po įdomią istoriją turintį miestelį.

Vertinimo komisijai vadovavo jau minėtas V. Kaziela, o jam talkino 2013 metų skaitymų „Baltojo balandžio sugrįžimas“ laureatas J. Jasėnas, žurnalistė, literatė Eugenija Urbonienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir fondo „Baltasis balandis“ atstovė Irma Deguckienė.

Konkurso organizatorių paskatinamaisiais prizais ir padėkomis apdovanotos trys literatės: skapiškėnė Laima Lapienienė – už eilėraštį, skirtą Karolio Širvinsko atminimui; anykštėnė, klubo „Marčiupys“ narė Genovaitė Ražinienė – už nuoširdžiausią eilėraštį; kupiškėnė Eugenija Katauskienė – už geriausiai paskaitytą eilėraštį. Konkurso laureato diplomą ir garbės juostą pelnė Joniškio literatų klubo „Audruvė“ atstovas Jonas Ivanauskas.

Dosnūs buvo ir komisijos nariai, įsteigę nominacijas jiems patikusiems dalyviams. V. Kaziela už poezijos novatoriškumą anykštėnei Aušrai Motiekaitienei įteikė pluoštelį leidyklos „Kamonada“ knygų, E. Urbonienė savo kūrybos knygą „Užupečkio paveikslaliai“ padovanojo tarmiškai eilėraštį paskaičiusiai biržietei Ritai Balčiūnienei. J. Jasėnas už publikacijas laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ ir nuoširdžią tarnystę parapijai Bronei Valinskaitei skyrė panevėžiečio dailininko Povilo Šaučiūno paveikslą, o visiems skaitymų dalyviams padovanojo po savo poezijos knygą „Artumų erčios“.

Alkį numalšinus prie suneštinių vaišių stalo, prasidėjo laisvieji skaitymai, skambėjo ir dainos. Mielai bendravo ir seni pažįstami, ir pirmą kartą susitikę bendraminčiai. Atsisveikinome jau vakarėjant, pažadėję ateinantį pavasarį susitikti Joniškyje – ten turėtų nusileisti Baltasis balandis. A. Širvinskienė išsitarė, kad yra sumaniusi panašų konkursą surengti ir prozininkams. Planuojama, kad jis vyks rugsėjo pradžioje Svėdasuose. Taigi, yra galimybė susitikti dar šį rudenį.

Visų literatų vardu dėkojame poezijos skaitymų organizatorei Aldonai Širvinskienei už prasmingą ir gražų sūnaus Karolio atminimo įamžinimą, kunigui poetui Justui Jasėnui ir Salamiesčio bendruomenės pirmininkui Virgilijui Bernotui ir jam talkinusioms mieloms moterims – už pagalbą organizuojant renginį ir svetingą priėmimą.

 

Komentuoti