Šių metų pradžia rajono literatų klubui „Lėvens balsai“ išpuolė kaip niekad derlinga: nespėjo ir mėnuo prabėgti nuo jo vadovės Reginos Baltrūnienės eilių knygos „Kol supasi dienos“ smagaus sutikimo, o balandžio 11d. – vėl naujos knygos pristatymas miesto visuomenei: šįkart toji knyga – tikrų tikriausios slapukės, apie kurios pomėgį eiliuoti daugelis kupiškėnų neturėjome nė žalio supratimo. Knyga vadinasi „Per rasas“, o jos autorė – simpatiška ir jaunatviška keturių suaugusių vaikų mama bei pulkelio anūkų močiutė Eleonora Milda Vaižmužienė: su ja gausiai bibliotekos salėn susirinkusius klausytojus supažindino renginio vedėja, Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir knygos redaktorė Eugenija Katauskienė. Pastaroji prisipažino, jog „pribuvėjos“ vaidmuo jai labai patikęs, o Mildos „šviesus gyvenimo geismas“, sklindantis iš jos posmų, teikęs didelio džiaugsmo ir gražių vilčių ateičiai.

Milda – kupiškėnė iki kaulų smegenų, šiame krašte ir jos visa darbinė veikla: per 40 metų atiduota rūpinantis mūsų žmonių sveikata. Tad tarp atėjusių pasveikinti buvo ypač gausu jos profesinės karjeros bendražygių medikų. Ir literatų, kolegę vertinančių ne tiktai už eiles, bet ir už skaitovės talentą. Už pomėgį dainuoti Mildai skambiomis dainomis atsilygino Gendrutė Kliaugienė su ansambliu „Prie Kupos“ ir tikrą staigmeną pateikęs „Bočių“ choras, vadovaujamas Vandos Dičkienės. Ypač širdingai skambėjo nūnai Kaune gyvenančios, dirbančios, o laisvalaikiu Juozo Gruodžio konservatorijoje operinio dainavimo techniką studijuojančios jaunos kupiškėnės Auksės Riaubaitės-Baltauskienės atliekami klasikos opusai.

E. M. Vaižmužienės eilėraščių iš pirmosios knygos skaitė „Lėvens balsų“ literatės, autorės sūnus Dainius, anūkė Agnė (jos ir Martos Rulytės fotonuotraukomis iliustruota ši knyga ir jos viršelis). Pati autorė pateikė pluoštelį naujausių eilėraščių. Vadinasi, jau yra paraiška ir naujai knygai, ko iš visos širdies linkėtume.

Komentuoti