Paskutinę kalendorinės žiemos dieną anykštėnų literatų klubo „Marčiupys“ buvome pakviesti į kasmetinį renginį „Kas švyti vasario nakties danguje?“ Tai buvo tradiciniai naktiniai skaitymai, skirti Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Renginys vyko Anykščių savivaldybės naujutėlėje viešojoje bibliotekoje, kur be gausaus būrio tenykščių literatų, buvo atvykę jų kūrybos bičiulių iš Vilniaus m., Ukmergės, Pakruojo ir Kupiškio rajonų. Kupiškėnams atstovavome keturiese: „Lėvens balsų“ literatų klubo vadovė Regina Baltrūnienė, neseniai klubo veiklon įsiliejusios Eleonora Milda Vaižmužienė, Lina Rimšienė ir šių eilučių autorė.

Šiųmetiniai, jau aštuntieji naktinėjimai iš ankstesnių išsiskyrė iškilmingu prologu – klasikinės muzikos koncertu. Iš sostinės atvykę atlikėjai – styginių kvartetas, solistai bei renginį vedusi aktorė Birutė Mar – literatų publikai padovanojo jaunųjų Lietuvos kompozitorių opusų puokštę, skirtą Donelaičiui ir jo „Metams“. Ausis pratinome prie nenuspėjamo avangardo, jas glostė ir pakankamai nuosaiki, netgi melodinga ritmika. O operos solisto repuojamas K. D. hegzametras sukėlė tikrą plojimų ir pritarimo šūksmų audrą.

Po viso šio malonumo – skaitymai: ir Donelaičiu mėgavomės, ir savo kūrybą skaitėme, netgi varžėmės tarpusavyje, prorečiais pasiklausydami vietos bardų ar patys savęs – sakytum jaunystėj aplink laužą susėdus...

Išvažiavę į Anykščius paskutinės vasario dienos pavakare, grįžom jau pirmosios pavasario dienos paryčiais, nelyg po žieminės pauzės pradėję naują literatūrinių kelionių, susitikimų ir pasidalijimų kūryba sezoną.

Komentuoti