Vasario 22 d. rytą į bibliotekos salę rinkosi literatų klubo nariai: kas su pyragu, kas su vaisiais ar kitokias gardumynais, pasišnekučiuoti prie arbatos ar kavos puodelio, pasidalinti savo kūryba bei pasitarti dėl mūsų dalyvavimo literatūriniuose renginiuose, į kuriuos esame pakviesti.„Kaimo laikraštis“, tuo pačiu ir Ukmergės rajono Šližių kaimo bendruomenė jau nuo 2004 m. organizuoja poezijos konkursą „Žydinčios vyšnios šakelė“. Kūrybos tematika – kaimo, žemės, darbo motyvai. Į šį konkursą pakvietė prisijungti ir keletą mūsų literatų. Dalies mūsų poetų kūryba jau publikuota, tačiau kiekvienas konkurso dalyvis, kol kas „slepiasi“ po atitinkamu eilės Nr. Iki konkurso pabaigos (t. y. iki kovo 1 d.) dar galima siųsti po 2 eilėraščius konkursui. Tikiuosi, kad dar prisijungs ir kiti mūsų kūrėjai.

Kalbėjome ir apie mūsų literatų klubo narių kūrybos rinktinės išleidimo perspektyvas. Dar 2013 m. gruodžio mėnesį Lina Matiukaitė Kultūros rėmimo fondui pateikė projektą. Jei ir nebus jam skirta lėšų, galvosime apie kitas leidybos galimybes, nes kiekvieno autoriaus pateikta kūryba jau surinkta. Dėl tekstų atrinkimo, redagavimo ir kt. dar bus tariamasi ir derinama su kiekvienu autoriumi.

Pateikta informacija, jog vasario 28 d. esame pakviesti į Anykščius, dalyvauti tradiciniuose nakties skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje?“, tik šiemet yra naujovė –„Poezijos varžytuvės“. Tai improvizaciniai poezijos skaitymai, siekiant šokiruoti, atkreipti auditorijos dėmesį.

Dalinomės mintimis, skaitėme savo kūrybą ne tik klubo senbuviai, bet klausėmės ir džiaugėmės naujai į klubą įsijungusių Eleonoros Mildos Vaižmužienės, Genovaitės Gricienės bei Linos Rimšienės kūryba.Komentuoti