Atnaujintoje Kupiškio kultūros centro Didžiojoje salėje gruodžio 20 d. vyko tradicinis Mero padėkos vakaras, kurio metu vyko nominacijų „Kupiškio rajono metų geriausieji" konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Renginį vedė režisierė Vilija Morkūnaitė. Ji kvietė į sceną kiekvienai iš aštuonių nominacijų pasiūlytus kandidatus, juos pristatinėjo, kalbino nugalėtojus. Meras jiems teikė kalvio Audriaus Lauciaus sukurtas Sidabrinio dobilo skulptūrėles
Nominacija „Metų kūrėjas" įteikta žurnalistei, „Lėvens balsų" literatei, daugelio knygų redaktorei, tarmiškos knygos „Užupečio paveikslaliai" autorei Eugenijai Urbonienei.

Kitas nominacijas pelnė :
„Metų ugdytojas" – Kupiškio krašte gyvenantis menininkas, keramikas Romualdas Aleliūnas.
„Metų sportininkas" – Graikijoje vykusiame pasaulio fitneso čempionato, vyrų, vyresnių nei 35 m., fitneso čempionas Modestas Puišė.
„Metų ambasadorius" – Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja Janina Daukienė už jaunųjų miško bičiulių paruošimą tarptautinių konkursų laimėjimams užsienyje.
„Metų geradaris" – ūkininkas Jonas Pakalnis, jau eilę metų didesnėmis nei 10 tūkst. Lt sumomis remiantis Kupiškio ligoninę.
„Metų sėkmingiausia įmonė" – UAB „Gilota", kuriai vadovauja verslininkas Gintautas Mockus.
„Metų projektas" – Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras (vadovas – Paulius Pranckūnas) už daugybę sėkmingai įgyvendintų projektų.
„Skolos" nominacija - skapiškėnas tautodailininkas (medžio drožėją) Bronius Bickus.

Komentuoti