„... Verkia žemė lietum išlyta, / ir žolė suminta, parudavus...“ – rudeniškos nuotaikos nuskambėjo Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje iš renginio vedėjos, Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Linos Matiukaitės lūpų.

„Gyvenam niūrų rudens laikmetį, kai labai trūksta šviesos ir geros nuotaikos. Norime visiems jums padovanoti šventę ir kviečiame pabūti kartu, pasidalinti dainomis ir poezijos posmais. Tik ką iš Kauno į Kupiškį atriedėjo didžiulis lagaminas, pilnas naujų knygų...“ – maža užuomina pradėjo renginį L. Matiukaitė.

Šių knygų autorė Terpeikių kaime gimusi Birutė Zaborskytė-Jasinskienė, baigusi Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą, dvidešimt metų Kupiškio centrinėje ligoninėje dirbo akušere – šimtams, o gal ir tūkstančiams, kupiškėnų padėjo išvysti šį pasaulį. Tarp jų ir garsusis disko metikas Virgilijus Alekna iš gimtųjų Terpeikių. Nuo 1993-ųjų Birutė aštuoniolika metų dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kupiškio skyriaus sekretore. O rašyti pradėjo dar ankstyvoje jaunystėje, posmuose skambėjo meilės motyvai. Birutė jau daug metų yra Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ narė.

Nedidelio ūgio, jau nugyvenusi ne vieną dešimtį metų, tačiau guvi ir graži moteris, panoro dar kartą, po septynerių metų, pabūti artimų draugų apsupty. Kam daugiau pasiguosi, kam išsipasakosi, jei ne draugui, bičiuliui. „Išdrįsau išleisti antrą knygelę „Likimo vingiais“. Ji lyg tęsinys pirmosios – „Palieku dalelę savęs“. Čia sudėjau viską, lyg kraičių skrynion: kas iki šios dienos skauda, kas kartais neduoda užmigti per naktį, kas širdin nusėda, lyg ant baldų dulkės. Mano eilės tokios pat skausmingos, kaip visas mano gyvenimas, jose ir tėviškės ilgesys, ir nelaiminga meilė...“ – su jauduliu kalbėjo Birutė.

Naujoji knygelė „Likimo vingiais“ pasaulį išvydo seniai pažįstamo, bet tik per šį renginį sutikto, kauniečio Henriko Kupcikevičiaus dėka, kuriam ji labai dėkinga. Miela pažintis, bendradarbiaujant Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizacijoje, metai iš metų brendo ir noko, kaip obuolys. Jaunas žmogus, kuris susižavėjo Birutės savanoriška veikla padėti žmonėms, ir prikalbino ją išleisti antrąją eilėraščių, miniatiūrų ir publicistinių straipsnių knygelę. H. Kupcikevičius, būdamas asociacijos „Idėja Kaunui“ vadovu, šią idėją pavertė realybe. Knygelės globėja sutiko būti renginyje negalėjusi dalyvauti LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, ankstesniais metais vadovavusi Raudonojo kryžiaus Kauno skyriui. Jos pasirašytą padėkos raštą už ilgametį neatlygintiną darbą Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kupiškio skyriuje B. Jasinskienei įteikė Kupiškio rajono tarybos narė Rima Grybauskienė. Tuo pačiu buvo perskaitytas ir LR Seimo pirmininkės pavaduotojos Irenos Degutienės sveikinimas.

Knygos autorę sveikino Kupiškio rajono mero pavaduotojas Algirdas Navickas, Raudonojo kryžiaus Kupiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Knizikevičius ir šios organizacijos jaunimo globėja Audronė Matuzevičienė, o muzikinį kūrinį dovanojo akordionistas Algimantas Kaminskas. Ir dar buvo daugybė sveikintojų – tai artimieji, plačios Zobarskių giminės atstovai, pažįstami, buvę bendradarbiai. Kiekvienas negailėjo šiltų žodžių, spalvotų gėlių, primenančių įvairius gyvenimo etapus, linkėjo sveikatos, meilės ir įkvėpimo kūryboje.

O labiausia Birutę sugraudino jaunystės draugių iš gimtojo kaimo nuotaikingi sveikinimai ir šilti dukros Editos ir anūko – dvimetrinio žavaus jaunuolio – apkabinimai. Edita ir pati bando eiliuoti – keletas kūrinėlių yra knygoje „Likimo vingiais“. Be galo jaudindamasi ji paskaitė mamai skirtą eilėraštį „Vienintelė mieloji“.

Dėkojo Birutė knygelės iliustratorei bakšėnietei Bronei Valinskaitei, renginio vedėjai, dukrai ir sūnui, palaikiusiems ir parėmusiems mamos sumanymą.

B. Jasinskienės eilėraščius skaitė bibliotekininkė Jolita Janušonienė, klubo „Lėvens balsai“ literatės Regina Baltrūnienė ir Eugenija Katauskienė. Linksmino Kupiškio neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Prie Kupos“ ir jų vadovė Gertrūda Kliaugienė.


Nuotraukos Gintarės Baseckaitės

Komentarai   

#1 Rita 2013-11-15 18:43
Jeigu Dievas duoda žmogui talentą, tai niekas iš jo šito negali atimti.....Buva u renginyje, tai tikrai nuostabus renginys!!! O Birutės kūryba dar nuostabesnė, tai meniška, lyriška ir brandi kūryba, kiekvienam lengvai skaitoma......T ai pragyventų metų branda, išgyvenimai ir gamtos grožio supratimas, sudėta viskas, kas svarbiausia.... Ačiū ,Birute, Jūs tikrai paliksite didelį indėlį kupiškėnų kūryboje.....Sv eikatos ir stiprybės Jums, rašykite, rašykite ir dar kartą rašykite.....
Cituoti

Komentuoti