Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja“ savo 15 metų sukaktį šventė Krinčine, poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje sodyboje per tradicinę poetinės kūrybos šventę „Verdenės“. Lietinga birželio 28 – oji, beje, nėmaž nesutrikdė šventinės nuotaikos nei šeimininkams, nei svečiams, pakviestiems iš Biržų, Pakruojo ir Kupiškio rajonų.

Sodybos prie Jiešmens upelio šeimininkui Albinui Mačiuliui uždegus šventinę ugnelę renginį tęsė jo vedėja, iš mūsų krašto kilusi mokytoja Regina Grubinskienė. Ji svečius supažindino su naujausiu pasvaliečių kūrybos almanachu „Apglėbti“, tradiciškai išleistu rajono savivaldybės bei pačių autorių lėšomis. Literatams sveikinimo žodį tarė meras Gintautas Gegužinskas, meninę programą atliko moksleivių būrelis, bei atostogaujančios studentės.

Tolydžio lietui tiktai stiprėjant, kai jau ir svečiai, ir laužo šiluma nebegelbėjo, pasistiprinę altanoje šventės dalyviai sugūžėjo į memorialinio muziejaus patalpas, kuriose klausėmės vieni kitų kūrybos.

Su mūsiškiu „Lėvens balsų“ klubu renginio dalyvius supažindino jo koordinatorė Lina Matiukaitė, savo eilėraščių skaitė klubo vadovė Regina Baltrūnienė, Rimantas Urbonas ir Angelė Marija Jonuškienė, vaizdelį kupiškėnų tarme – šių eilučių autorė.


Foto Linos Matiukaitės

Komentuoti