Trijų parapijų – Salamiesčio, Alizavos ir Palėvenėlės – klebono poeto, rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ nario Justo Jasėno iniciatyva birželio 23 d., sekmadienį, Salamiestyje surengti Poezijos atlaidai: be kupiškėnų literatų į renginį atvyko ir svečių iš Utenos bei Zarasų.

Vidurdienio mišiose, kurias aukojo renginio „kaltininkas“ kun. J. Jasėnas, pasveikinęs parapijiečius ir svečius, kitą jo dalį patikėjo literatams: kalbėjo „Lėvens balsų“ klubo vadovė Regina Baltrūnienė; sakralinės savosios kūrybos paskaitė mūsiškės Bronė Valinskaitė ir Milda Narmontienė bei uteniškiai kūrėjai Regina Katinaitė Lumpickienė ir Vytauras Kaziela.

Po mišių Poezijos atlaidų tęsti svečiai ir saviškiai persikėlė į Salamiesčio bendruomenės namus. Pasistiprinę salamiestėnų vaišėmis jų svečiai, tarp kurių buvo ir Zarasų literatų vadovė Gitana Vasalauskienė, širdingai padėkojusi kun. Justui už tai, kad savojo vikaravimo jų krašte metais suvienijo ir subūrė dailiojo žodžio mėgėjus. Ji ir kiti popietės dalyviai vieni kitiems ir vaišingiems šeimininkams paskaitė savo kūrybos. Ir šįkart, prisimenant Tarmių metus nemažai skambėjo eilėraščių, parašytų skirtingomis tarmėmis.

Literatūrinius skaitymus pagyvino akordeonisto Valentino Kaminsko atlikti kūriniai, bei Salamiesčio šv. Antano Paduviečio bažnyčios choristų dainavimas.

„Lėvens balsų“ klubą šiame renginyje, be jo įkvėpėjo kun. Justo ir R. Baltrūnienės, atstovavo Vida Palionienė, Aušra Uldukienė, Genovaitė Koriznienė, Laima Lapienienė, Rimantas Urbonas, B.Valinskaitė, M. Narmontienė, Irena Malaiškienė, Eugenija Urbonienė ir klubo koordinatorė Lina Matiukaitė.

 
Foto Reginos Baltrūnienės

Komentuoti