Keletas klubo „Lėvens balsai“ narių – Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Regina Sagulina, Lina Matiukaitė – gegužės 31-sios pavakarę buvome pakviestos į Vidos Palionienės sodybą Laičių kaime, netoli Žaidelių. Vida yra ne tik literatų klubo narė, bet ir aktyvi Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos muzikinio kolektyvo „Lėkupkalnis“, vadovaujamo Ingos Baniulienės, dalyvė. Šeimininkės pasiteiravome, kam kilo idėja organizuoti šį renginį. Pasirodo, vienos repeticijos metu vadovė pasiūlė kur nors gamtoje daryti kūrybinio sezono užbaigimą, tada Vida ir pakvietė į sodybą, kurioje gyveno beveik 40 metų.

Renginį vedusi Janina Lukauskienė (ji alizaviškė, Bakšėnų bendruomenės kolektyvo „Kaimynkiemis“ vadovė) pasakojo, kad V. Palionienė biržietė, prieš daugelį metų atitekėjusi į Kupiškio kraštą, čia užaugino tris vaikus, daug metų dirbo mokytoja. Eilėraščius rašo seniai, tik ilgai nedrįso skelbti viešai. 1990 metais „Kupiškėnų mintyse“ buvo išspausdintas eilėraštis „Baltos chrizantemos“, o jį į redakcija nunešė ne autorė, o jos kolegė Valda Senvaitienė. Vida paskaitė savo eilėraščių ir sakė, kad yra labai dėkinga mokytojai Liudai Kopūstienei, kuri patarė nemėtyti ką parašo, o saugoti.

„Lėkupkalnio“ moterys padainavo keletą pagal V. Palionienės tekstus sukurtų dainų – „Susitikimas“, „Pirmoji meilė“, „Paliki muziką“ – , o Bakšėnų bendruomenės „Kaimynkiemio“ vaidintojai parodė lėlių spektakliuką „Gėlių darželis“, kurį specialiai jiems parašė taip pat Vida.

Savo kūrybos eilėraštį skaitė ir sveikino Vidos dukra Dalia. Laičių kaime gimusi Kupiškio kultūros centro etnografė Alma Pustovaitienė džiaugėsi gražia iniciatyva ir sakė, kad tai pirmasis toks kultūrinis renginys jos gimtajame kaime. Ji prižadėjo pagelbėti leidžiant V. Palionienės kūrybos knygą – rašyti projektą ar kitais keliais ieškoti rėmėjų. Vidą sveikino „Lėvens balsų“ plunksnos sesės – E. Katauskienė paskaitė ta proga sukurtą eilėraštį. Gėles dovanojo ir gražiausius linkėjimus išsakė „Lėkupkalnio“ dalyviai, Bakšėnų bendruomenės atstovės. Buvusi auklėtinė Jūratė sakė, kad V. Palionienė buvo labai gera, įdomi, kūrybinga mokytoja – rašė scenarijus, grojo akordeonu. Ir Vida neliko skolinga – visiems dovanojo pačios pintas tautines juosteles.

Į renginį buvo kviesta ir poetė Dalia Teišerskytė, su kuria Vida jau daug metų bendrauja laiškais, pasikalba telefonu, porą kartų buvo susitikę. Atvykti negalėjo, nes tą dieną dalyvavo „Poezijos pavasario“ skaitymuose Kaune, todėl renginio metu paskambino. Jos sveikinimus girdėjo visi susirinkusieji: „Labai džiugu, kad vykstant „Poezijos pavasariui“, visoje Lietuvoje skaitoma poezija. Apkabinu, bučiuoju ir myliu visus“.

Nuotaikos niekam nesugadino pavasariškas lietutis ir nerimstantis vėjas, dar ilgai senoje sodyboje skambėjo dainos ir „Lėkupkalnio“ kapelos griežiamos nuotaikingos melodijos.

Komentuoti