Biržų krašte – net du literatų klubai. Iš jų pagrindiniu laikytinas „Versmė“. Šio klubo iniciatyva išleisti šeši jos narių kūrybos almanachai. Šis klubas yra ir Poezijos pavasarių Biržuose iniciatorius.

Ir šių metų birželio 1-ąją Biržuose įvyko „Versmės“ klubo surengta Poezijos pavasario šventė, pasak renginio vedėjos Virginijos Virkutienės – jau septynioliktoji šiame rajone. Į ją buvo pakviesti ir kitų rajonų – Pasvalio, Šiaulių, Rokiškio, Pakruojo – literatai. Po ilgesnės pertraukos biržiečių Poezijos pavasario šventėje dalyvavo ir kupiškėnai literatai, klubo „Lėvens balsai“ nariai – poetės Regina Baltrūnienė, Regina Sagulina, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorius. Juos klausytojų auditorijai, susirinkusiai Biržų pilies menėje, pristatė klubo kuratorė, Kupiškio savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė.

Visi renginyje dalyvavę literatai paskaitė savo eilių, o L.Matiukaitė – ištrauką iš jos pačios parengtos spaudai kupiškietės poetės, pirmosios Lietuvoje rašiusios gimtąją kalba Uršulės Tamošiūnaitės, eilėraščių rinkinio „Ailios“.

Su renginio dalyviais bendravo Biržų rajono vicemerė Stasė Eitavičienė, rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos direktorius Vygandas Muralis.

Renginys buvo pradėtas Irenos ir Laimos Aukštuolienių „Versmės“ literatų klubo daina „Versmė“, o užbaigtas irgi tų pačių autorių Biržų miesto himnu.

 

Komentuoti