Šeštadienį, balandžio 6 d., „Lėvens balsų“ literatų klubas atšventė savo 15 metų sukaktį. Žinoma, kad po savo globėjos – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – sparneliu, ir, aišku, kad su geriausiais savo bičiuliais. Galima ir išsamiau: į svečius atvyko Svėdasų „Sietuvos“ literatų klubo pirmininkė Alma Švelnienė ir Aldona Širvinskienė, Anykščių „Marčiupio“ delegacija – Aušra Miškinienė, Eugenija Pilinkienė, Regina Banienė ir Vidmantas Plėta, biržiečių „Versmės“ ketvertukas – Lolita Čeponienė, Lina Kiškienė, Dalia Matusevičienė ir Valentinas Dagys, Rokiškio „Vaivorykštės“ ketvertas literačių – senjorės Danutė Mažeikienė, Alė Kazlauskienė, Stasė Junokienė ir jaunimo atstovė Andželika Demidovaitė. 

Šventei rengiantis sumąstyta, kad klubo sukakties sureikšminti neverta, o renginį skirti Tarmių metams. Todėl parinktas ir tarmiškas kupiškėniškas vardas „Morgas kroštas – morgas roštas“, kurį pasūlė klubo narė Eugenija Sokienė.

Ir svečių laukdamos, ir juos bei saviškius sutikdamos daugiausia triūso įdėjo klubo kuratorė Lina Matiukaitė ir pirmininkė Regina Baltrūnienė: Lina renginį ir vedė, o Regina jai asistavo. Beje, kalbant apie svečius reikia pridurti, jog šventėje taip ir nesulaukėm pasvaliečių. Vis dėlto „Užuovėjos“ klubo pirmininkė, Skapiškio krašte gimusi Regina Tamošiūnaitė-Grubinskienė apie tai, kad negalės atvykti, Linai pranešė elektroniniu paštu ir atsiuntė tarmiškai parašytą eilėraštį, pridurdama: „Jeigu bus renginyje tinkama proga – paskaitykit: tarytum dalyvausiu...“. XIX antroje pusėje Pajuodupio kaime gyvenusiai poetei Uršulei Tamošiūnaitei skirtą eilėraštį „Pasikalbosykim, Uršulia“, perskaitė tikra kupiškėnė Jolita Janušonienė, sujaudindama ne vieną renginio dalyvį. 

Ir svečiai, ir saviškiai turėjo piukią progą pasiklausyti gyvos kupiškėnų tarmės. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokiniai parodė muzikinę-literatūrinę kompoziciją „Metų laikai pagal Uršulę Tamošiūnaitę“ (mokytojos Ramutė Kežienė ir Jūra Jurėnienė), o Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojos Liudos Kopūstienės parengtus nuotaikingus „Pasikalbosijimus“ kupiškėniškai paporino gimnazistės Valda Šližytė ir Odeta Kacinauskaitė. Šie pasirodymai sulaukė gausių plojimų ir renginio šeimininkių padėkos bei saldumynų. 

Linos kviečiami skaityti savosios kūrybos ir sveteliai, ir saviškiai nė nemanė laužyti savo liežuvio – skaitė gimtąja tarme, o paskui šalia scenos esančiame Lietuvos tarmių žemėlapyje Regina vos spėjo atitinkamos spalvos apskritimais pažymėti literatų gimtąsias vietas. Kiekvienai gimtajai tarmei parodyta jaukaus dėmesio. Nepraleistos jokios progos – gėlių puokštėmis ir Sauliaus Balio daina pasveikintos neseniai jubiliejus atšventusios kupiškėnės Aušra Uldukienė ir dvi Eugenijos – Sokienė ir Urbonienė. 

Neprailgo popietė. Tuolab, kad tarmė keitė tarmę, eilėraščiai – eilėraščius, o tarp jų gražiai įsiterpė ir anykštėno V. Plėtos bei mūsiškio S. Balio atliekamos dainos. O paskui atėjo metas ir puideliui kavos, gimtadienio tortui, viešosios bibliotekos dovanotam saldžiajam skuzdėlynui ir suvežtinėms vaišėms. Ir vėl – naujas eilių užpylimas. Ai, buvo smagu!

Viską aprašė klubo „Lėvens balsai“ narė Eugenija Urbonienė

Renginio nuotraukos:


Fotografavo Jolanta Balabonienė, Lina Matiukaitė ir Regina Vilčinskienė


Džiugu, kad reportažą apie renginį "Morgas kroštas - morgas roštas" galima pažiūrėti internete 


Dėkojame "Kupiškėnų studijai" už užfiksuotas mielas akimirkas. 

 

Komentuoti